Havneanløb – Lukket til foråret 2019

Vi oplever mange henvendelser fra både privatpersoner, spejdere og andre organisationer. Alle deler de vores nysgerrighed på, hvad Middelgrundsfortet kan bruges til – det er vi begejstrede for! Selvom iderigdommen er stor og henvendelserne mange, så betragter vi Middelgrundsfortet som en lukket byggeplads frem mod indvielsen i 2019.

Til dagligt varetages opsyn af politi, samarbejdspartnere, alarmer og overvågning, idet det er forbundet med stor risiko at færdes på øen på egen hånd. Fx findes mange meter dybe, åbne, elevatorskakte, kilometervis af mørke krybegange, rustne værn og ikke mindst uafspærrede græsskråninger, der ender brat i flere meters frit fald. Vi har det forsikringsmæssige og juridiske ansvar for alle, der tager ophold på øen, da den er privatejet af Middelgrundsfonden. Derfor må uledsagede besøg ikke finde sted.

Middelgrundsfortet er i perioden frem til indvielsen i foråret 2019 lukket for anløb uden forudgående aftale med projektchef Christian Melchiorsen (cm@middelgrundsfonden.dk).

På vores Facebookside kan I løbende holde øje med forskellige muligheder for ledsagede besøg på øen.