Rådgiverhold

Middelgrundsfonden er ved at lukke totalrådgiveraftale med et større dansk rådgivende ingeniørfirma og flere mindre arkitekt- og ingeniørvirksomheder.

Entreprise

Byggearbejdet forventes gennemført som én hoved- eller flere storentrepriser (bygningsrenovering, tekniske installationer, spisehus, havnerenovering og kabelprojekt). Fonden er privat og således ikke underlagt reglerne om EU-udbud. Udbud finder jf. nedenstående fremdriftsplan sted i foråret 2017.

Fremdriftsplan for istandsættelsen

2016 til 2017 – Projektering
I perioden fra efteråret 2016 til foråret 2017 pågår projektering – dvs. de konkrete renoveringsplaner udvikles og relevante interessenter involveres.
2017 – Løbende myndighedsbehandling
Istandsættelsen kræver tæt samarbejde med forskellige myndigheder, herunder Kulturstyrelsen, Energistyrelsen og Københavns Kommune. Fortet er dels et spændende stykke danmarkshistorie – men også et udfordrende istandsættelsesprojekt. Begge dele kræver en del tilladelsesarbejde før renoveringen kan gå i gang.
2017 – Udbud
I løbet af foråret og sommeren 2017, vil de forskellige dele af istandsættelsesprojektet komme i udbud, og vi vil beslutte os for, hvem der sammen med os skal realisere drømmen om en ø for fremtidens ungdom.
2017 til 2019 – Renoverings- og byggefase
Fra efteråret 2017 til foråret 2019 vil øen gennemgå en regulær forvandling. Det bliver en udfordring at udføre så gennemgribende en renovering på en ø langt fra land. Vi holder nysgerrige sjæle løbende opdaterede med billeder, video og historier via både hjemmeside og Facebook
2019 – Indvielse

Ungdomsøen åbnede 24. august 2019.