Aktiviteter og Brugere

Idehøjden er stor, mulighederne mangfoldige, og i perioden frem mod indvielsen af Middelgrundsfortet i foråret 2019 vil vi udvikle nedenstående forslag endnu mere – Bidrag gerne på Facebook eller via e-mail: info@middelgrundsfonden.dk.

Aktivitetsforslag
Samfundsliv
De unge skal kunne afprøve nye metoder til demokratisk deltagelse og gennemføre en lederuddannelse for unge, der skaber en positiv forskel i samfundet.

Bæredygtighed
Projekter og aktiviteter med udgangspunkt i recycle/upcycle, energiformer og miljøbevidsthed.

Friluftsliv
Ø-naturen giver rum for udfordrende aktiviteter til lands, til vands og i luften, og danner samtidig ramme som soveplads og spiseplads

Kreativitet og fantasi
Øen skal give unge mulighed for at arrangere og deltage i alt fra koncerter over tegneseriefestivaller til kunstinstallationer.

Innovation og entreprenørskab
Unge skal kunne prøve deres skæve idéer af og bruge øens faciliteter som iværksætterlaboratorium.

Brugere og målgrupper
Middelgrundsfortets målgrupper kan opdeles i tre fællesskaber, som vi engagerer gennem aktiviteter og kampagner.

SPEJDERFÆLLESSKABER
Spejderfællesskaber er unge, der er med i udviklingsteams, der initierer og afholder aktiviteter og events på øen. Fællesskabet tilbyder også kurser

FORENINGSFÆLLESSKABER
Aktive unge fra foreningslivet deltager i aktiviteter og events på Middelgrundsfortet. De kommer til øen for at deltage, skabe og lære. De kommer til øen for at bidrage og gøre en forskel i deres eget liv og for andre. De bliver udfordret, oplever en tilpas ”forstyrrelse” i deres tilgang og afsæt.

FÆLLESSKABER AF LØST ORGANISEREDE/SELVORGANISEREDE UNGE
Fællesskaberne af løst organiserede unge bliver opmærksomme på Middelgrundsfortet gennem offentlige arrangementer og events, som de besøger med deres venner. De kigger og lytter, de erfarer og har lyst til at komme tilbage til øen og bidrage til øens identitet og kultur. I øens daglige liv skal fællesskaberne i høj grad smelte sammen på kryds og tværs. Når eksisterende fællesskaber skal engageres, er det som metode til at skabe større og nye fællesskaber på tværs af unge.

Fondens formålsparagraf lægger op til, at der på fortet skal laves aktiviteter for unge med afsæt i de grundlæggende værdier i spejdermetoden. Spejdermetoden er kort fortalt den samlede pædagogik, som spejderne anvender i deres valg af aktiviteter, arbejdsform og ledelsestilgang til de børn og unge, der gennemfører vores aktiviteter. Vi tror på, at aktiviteter skal være tilpas udfordrende for det hele menneske, vores arbejdsform er demokratisk og bevidst samarbejdende, og i vores tilgang til ledelse, tror vi på, at den der lærer, er den, der udfører aktiviteten. Den voksne eller mere vidende i en given aktivitet, vil derfor ofte indtage en vejledende snarere end en instruerende rolle.

Spejderne er en del af en verdensomspændende ungdomsbevægelse, hvor millioner af børn, unge og voksne hver uge udvikler sig i mødet med udfordringer, medansvar og ønsket om at efterlade verden som et bedre sted, end vi modtog den. Værdierne og spejdermetoden, der skal præge aktiviteterne på Middelgrundsfortet har derfor deres fundament tilfælles med spejdere i hele verden. Er du nysgerrig på verdensspejderbevægelsen, kan du finde mere info her:
World Organization of the Scout Movement: www.scout.org
World Association of Girl Guides and Girl Scouts: www.wagggs.org