CV for bestyrelsen

CV for bestyrelsen

Lasse Bolander (formand)

Bestyrelsesformand for COOP. Indtrådt i Middelgrundsfondens bestyrelsen 24. marts 2015. Genudpeget for ny toårig periode i foråret 2017. Udpegningsperioden udløber efter årsregnskabsmøde i 2019. Lasse er udpeget af Det Danske Spejderkorps, og anses for værende uafhængig.

Øvrige ledelseshverv:
I bestyrelsen for følgende: Coop A.m.b.a (med datterselskaber), Aktieselskabet Trap Danmark, Spejder Sport A/S, A/S Information, Travelmarket A/S, og Direct Gruppen A/S (med datterselskab).

Henriette Mygind Krempel

Jurist hos Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Indtrådt i bestyrelsen 24. marts 2015. Genudpeget for ny toårig periode i foråret 2017. Udpegningsperioden udløber efter årsregnskabsmøde i 2019. Henriette er udpeget af Det Danske Spejderkorps, og anses som værende uafhængig.

Øvrige ledelseshverv:
Medlem af bestyrelsen i Lokale og Anlægsfonden.

Jesper Kløve

CEO i NNE. Indtrådt i bestyrelsen 24. marts 2015. Genudpeget for ny toårig periode i foråret 2017. Udpegningsperioden udløber efter årsregnskabsmøde i 2019. Udpeget og indsuppleret af fondens bestyrelse, og anses som værende uafhængig.

Connie Hedegaard Koksbang

Bestyrelsesformand, fhv. minister og EU-Kommissær. Indtrådt i bestyrelsen 24. marts 2015. Genudpeget for ny toårig periode i foråret 2017. Udpegningsperioden udløber efter årsregnskabsmøde i 2019. Udpeget af KFUM-Spejderne i Danmark, og anses som værende uafhængig.

Øvrige ledelseshverv:
Formand for bl.a. KR Foundation, Århus Universitet, Concito og OECD Round Table for Sustainability. Bestyrelsesmedlem i bl.a. European Climate Foundation.

Torben Mølby

Deputy Head of Global Operations ved LM Wind Power. Indtrådt i bestyrelsen 24. marts 2015. Genudpeget for ny toårig periode i foråret 2017. Udpegningsperioden udløber efter årsregnskabsmøde i 2019.. Udpeget af KFUM-Spejderne i Danmark, og anses som værende uafhængig.