Vision for Middelgrundsfortet

Middelgrundsfortet skaber de næste generationers vigtigste samfundsbevægelse ved at:

GIVE UNGE EN UNIK PLATFORM FOR SELV AT SKABE OG GENNEMFØRE AKTIVITETER
Øen skal danne ramme om, at unge selv udtænker og udfører aktiviteter. Det betyder, at udformningen ikke skal diktere en særlig brug, men give unge mulighed for selv at bestemme, hvordan de vil bruge øen. Med afsæt i spejderidéens fokus på entreprenørskab vil Middelgrundsfortet tilbyde lederuddannelser for unge.

SKABE NYE FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS AF UNGDOMSKULTURER
Øen skal indrettes sådan, at spejderen, debattøren, holdspilleren, rollespilleren, atleten, digteren, danseren, musikeren og sejleren kan samles om både hver deres unikke aktivitet på øen og samtidig mødes i nye aktiviteter og fællesskaber på tværs.

IGANGSÆTTE EN STØRRE UNGDOMSBEVÆGELSE, DER RÆKKER UD OVER MIDDELGRUNDSFORTET
Middelgrundsfortet skal skabe grobund for en ny bevægelse, der sætter unges ressourcer i centrum med reel indflydelse, meningsfyldte fællesskaber og bæredygtig samfundsudvikling i højsædet.

Kultur og natur som ramme
MIDDELGRUNDSFORTET SKAL ETABLERES MED KULTUR OG NATUR SOM INSPIRATIONSKILDE
Vi vil bevare den kulturhistorie, der omhandler Middelgrundsfortet som en del af Københavns Befæstning. Bygningerne skal istandsættes med oprindelige teknikker og materialer, fredstidsfortet skal føres tilbage til sit oprindelige udtryk, og kajpladsen skal igen være et levende byrum. Vi vil skabe en unik ø for ungdommen i et “ufriseret” landskab, hvor vi vil bevare den rå kontrast mellem det menneskeskabte og det naturlige. Vi vil nænsomt tilføje nye rumligheder, der skal have karakter af åbne, fleksible og demokratiske rum. Dette arbejde skal udføres med minimal belastning af miljøet og bæredygtige installationer, der på sigt kan blive 100 % CO₂-neutrale.
Visionen er resultatet af en omfattende involvering af hundredvis af frivillige voksne og unge, som deler vores begejstring for projektet.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HrUI8DAe52E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>