Middelgrundsfondens formålsparagraf

Fondens primære formål er at eje, gennemgribende renovere og udvikle samt vedligeholde ejendommen matr. nr. 588 Christianshavns Kvarter, København, beliggende i Øresund ved indsejlingen til Københavns Havn (benævnt Middelgrundsfortet) med henblik på, at Middelgrundsfortet kan danne ramme for udvikling af børn og unge. (formålsparagraf 3.1).