Middelgrundsfondens bestyrelse

Middelgrundsfonden blev stiftet den 24. marts 2015.

Middelgrundsfondens bestyrelse er fondens øverste myndighed. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark og har alle erfaring fra såvel erhvervslivet som spejderbevægelsen.

Fondsbestyrelsen

Mads Kolte-Olsen, formand

Torben Mølby 

Birgitte Gussenhoven Eriksen 

Daglig ledelse:

Dea Forchhammer (direktør)