Middelgrundsfondens bestyrelse

Middelgrundsfonden blev stiftet den 24. marts 2015.

Middelgrundsfondens bestyrelse er fondens øverste myndighed. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark og har alle erfaring fra såvel erhvervslivet som spejderbevægelsen.

Fondsbestyrelsen

Mads Kolte-Olsen, bestyrelsesformand

Birgitte Gussehoven Eriksen

Esben Holager

Frederik Fredslund-Andersen

Peter Kofoed

 Ungeobservatør: Emma Grebin Snerling

 

Daglig ledelse

Dea Forchhammer, direktør