21 December 2017

Snart bliver Middelgrundsfortet til Ungdomsøen

 

Middelgrundsfortet er et skridt nærmere sin omdannelse til en ø for unge. Nu er der nemlig valgt en entreprenør til at renovere det gamle søfort.

Næste år kan man forvente at se gummigeder midt i Øresund. I denne uge er der efter en længere tilbudsfase blevet valgt den entreprenør, som skal bidrage til at realisere spejderbevægelsens vision om at omdanne Middelgrundsfortet til en ungdomsø.

Det er JORTON, der er valgt til at indgå i en samarbejdsfase, med det formål sammen med vores arkitekter og ingeniører at færdiggøre et hoved-/detailprojekt til hovedentreprisen for renoveringsprojektet. Renoveringen af søfortet fra 1894 bliver ikke en helt almindelig opgave, fortæller Christian Melchiorsen, der er projektchef for bygherren Middelgrundsfonden:

”Vi har at gøre med en kunstig ø, der både er bygningsfredet og et fortidsminde. Og samtidig skal vi etablere lejrpladser, samlingsrum og amfiteater, så øen kan blive et attraktivt sted, hvor unge mødes om fællesskab, friluftsliv og udfordringer. Derfor laver vi også en tidlig inddragelse af entreprenøren i samarbejdsfasen, så vi kan sikre et bygbart projekt, når udførslen af projektet skal implementeres.”

Sideløbende med at Ungdomsøen skal indrettes, så den kan danne ramme om aktiviteter for unge, skal der på det gamle militærfort etableres værelser, toiletter, køkkenfaciliteter, vandforsyning, elektricitet, internet og meget mere.

Selve renoverings- og anlægsarbejdet går først i gang i 2018, men allerede nu er arbejde på øen i gang. Siden Middelgrundsfortet blev erhvervet i 2015 har spejdere og andre unge brugt over 17.000 frivillige timer på at gøre øen klar til renovering. De mange frivillige timer er bl.a. blevet brugt på at flytte over 300 tons affald og skrot fra øen, demontere tekniske installationer og få styr på øens bevoksning, der var vokset godt i vejret.

Ungdomsøen forventes at åbne i 2019.

Selvom idéen om Ungdomsøen er født hos spejderbevægelsen, skal øen danne ramme om aktiviteter for alle unge fra vidt forskellige fællesskaber og ungdomskulturer. Det er Nordea-fonden, der med støtte på 120 mio. kr. i 2016 har søsat spejdernes vision om at omdanne det gamle fort til en ø for hele landets ungdom.

Oktober 2016

120 mio. kr. omdanner Middelgrundsfortet til Ungdomsøen

 

Fra foråret 2019 kan unge fra hele landet mødes om fælles aktiviteter på Ungdomsøen midt i Øresund. 120 mio. kr. fra Nordea-fonden søsætter nemlig spejdernes vision om at omdanne Middelgrundsfortet til en ø for alle unge. 

En ø fuld af aktiviteter for unge udviklet af unge. Det var idéen, da den nystiftede Middelgrundsfond sidste år overtog Middelgrundsfortet i Øresund. Og den idé bliver nu til virkelighed, efter at Nordea-fonden har besluttet at støtte projektet med yderligere 120 mio. kr. Ungdomsøen, der forventes at stå klar i 2019, bliver et centrum for hele Danmarks ungdom med fokus på fællesskab, friluftsliv og udfordringer.

“Med Ungdomsøen tager spejderne ansvar for at unge får en unik platform for selv at skabe og gennemføre aktiviteter. Det bliver en ø, hvor unge kan mødes om aktiviteter, indgå i nye fællesskaber og opnå indsigter, som styrker deres interesse og lyst til at tage del i hinandens liv og samfundet generelt. Det ved jeg, at spejderne glæder sig til at udvikle i de kommende år”, siger Lasse Bolander, bestyrelsesformand for Middelgrundsfonden.

”Visionen er at styrke generationer af unge i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, fællesskabet og udvikling af vores samfund. Ungdomsøen bliver et fantastisk fyrtårn for udvikling af unge,” siger Mogens Hugo, bestyrelsesformand for Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Et øhav af aktiviteter

I 2019, når Ungdomsøen åbner, skal det gamle søfort danne ramme om aktiviteter for unge fra vidt forskellige fællesskaber og ungdomskulturer.

Ungdomsøen vil kunne rumme adventureløb i øens mange kilometer kældergange, friluftskoncerter i kanonstillingerne, lejrture omkring moderne shelters og udekøkkener, svævebaner over havnebassinet, kulturfestivaller og debatarrangementer i hangarerne, kajakstævner i den nyrenoverede havn, lederuddannelser for unge i nyindrettede mødelokaler og meget, meget andet.

Natur og kultur som inspirationskilde

Før ungdommen kan tage det gamle søfort i brug, skal fortet igennem en omfattende renovering både indvendigt og udvendigt. Der skal etableres tidssvarende faciliteter med forskellige samlingsrum og grupperum, et stort spisehus samt mere end 500 sovepladser både inde og ude. Den unikke natur på øen skal både danne ramme om udfordrende adventure-aktiviteter og fungere som mødested, køkkenhave, spiseplads og soveplads.

“Øen har en helt unik placering, hvor man på én gang kan føle sig langt fra civilisationen og samtidig tæt på storbyen og dens mange muligheder. Den følelse og den rå kontrast mellem det menneskeskabte og det naturlige skal vi bevare. Samtidig skal renoveringen og ombygningen foretages med stor respekt for kulturhistorien samt med minimal belastning af miljøet og med bæredygtige installationer”, siger Lasse Bolander, bestyrelsesformand for Ungdomsøen.

Detailprojekteringen og myndighedsbehandlingen vil nu for alvor kunne gå i gang og fra næste sommer og halvandet år frem står den på ombygning af Middelgrundsfortet og etableringen af de nye faciliteter, hvorefter Ungdomsøen forventes indviet i foråret 2019.

Baggrunden for Ungdomsøen

Middelgrundsfortet er et søfort i Øresund opført i 1890-1894.

I februar 2015 erhverves Middelgrundsfortet med henblik på at omdanne fortet til en ungdomsø. Erhvervelsen sker gennem støtte på 21 millioner kroner fra Nordea-fonden og A.P. Møller Fonden.

I marts 2015 stiftes Middelgrundsfonden, der får til ansvar at varetage ejerskabet og renoveringen af øen. Bestyrelsen i Middelgrundsfonden er udpeget af Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark.

For yderligere information se  middelgrundsfonden.dk
I foråret 2016 modtog Middelgrundsfonden 3,8 millioner kroner fra Nordea-fonden til et for-projekt, der gav mulighed for at undersøge en række tekniske forhold på og omkring Middelgrundsfortet.

Oktober 2016 modtager Middelgrundsfonden 120 millioner kroner fra Nordea-fonden til realisering af Ungdomsøen.

 

Fem temaer for aktiviteter
Aktiviteterne på Ungdomsøen bliver centreret omkring fem overordnede temaer, der kan samtænkes, udfordres og udfoldes af unge.

Samfundsliv: De unge skal kunne afprøve nye metoder til demokratisk deltagelse og gennemføre en lederuddannelse for unge, der skaber en positiv forskel i samfundet.

Bæredygtighed: Projekter og aktiviteter med udgangspunkt i recycle/upcycle, energiformer og miljøbevidsthed.

Friluftsliv: Ø-naturen giver rum for udfordrende aktiviteter til lands, til vands og i luften, og danner samtidig ramme som soveplads og spiseplads

Kreativitet og fantasi: Øen skal give unge mulighed for at arrangere og deltage i alt fra koncerter over tegneseriefestivaller til kunstinstallationer.

Innovation: Unge skal kunne prøve deres skæve idéer af og bruge øens faciliteter som iværksætterlaboratorium

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5F5I_F75-8Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tidslinje

30. september 2016 – Middelgrundsfonden modtager 120 mio. af Nordea-fonden til gennemgribende istandsættelse af Middelgrundsfortet

26. februar 2016 – Middelgrundsfonden modtager 3.8 mio. af Nordea-fonden til udarbejdelse af forprojekt

1. april 2015 – Spejderne nedsætter en visionsgruppe med repræsentanter fra Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne i Danmark, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

1. april 2015 – Middelgrundsfonden erhverver Middelgrundsfortet med støtte fra Nordea-fonden og A. P. Møller Fonden

24. marts 2015 – Middelgrundsfonden stiftes

12. februar 2015 – Købet af Middelgrundsfortet bliver offentliggjort